ทำความรู้จักกับการขนส่งสินค้าทางเรือ

0 Comments

ในการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือการนำเข้าและการส่งออกสินค้านั้น ปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการควรที่จะให้ความสำคัญและคำนึงถึงเป็นอย่างมากคือระบบการขนส่ง หากเราเลือกระบบการขนส่งที่ดีก็ย่อมส่งผลดีต่อสินค้าและต้นทุนของเราได้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนี้การสั่งสินค้าจากจีนกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงทำให้การขนส่งจีนได้รับความนิยมเช่นกัน โดยเรามักจะเห็นว่าในการขนส่งจีนนั้นก็มีรูปแบบการขนส่งหลายประเภทให้ได้เลือกใช้บริการ หนึ่งในการขนส่งจีนที่ได้รับความนิยมคือการขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งการขนส่งสินค้าทางเรือนั้นเป็นการที่บรรทุกสินค้าและดำเนินการจัดส่งผ่านเส้นทางน้ำ การขนส่งประเภทนี้จะใช้เวลาในการขนส่งที่ค่อนข้างนานกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นแต่สามารถบรรจุสินค้าได้มากกว่า อีกทั้งยังมีค่าบริการที่ถูกกว่าจึงทำให้การขนส่งทางเรือเป็นที่ได้รับความนิยม ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของเรือขนส่งสินค้าให้ได้รู้จักกันว่ามีเรือขนส่งสินค้าประเภทไหนบ้าง

ประเภทเรือขนส่งสินค้า

มาดูกันว่าเรือขนส่งสินค้านั้นมีประเภทไหนกันบ้าง

  • เรือขนส่งสินค้าประเภทแรกเป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทเรือบรรทุกสินค้าเทกอง หรือ Bulk carrier เรือสินค้าประเภทนี้จะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ และเป็นเรือชั้นเดียว ที่สามารถเทกองสินค้าลงไปในนั้นได้ โดยสินค้าที่นิยมจัดส่งโดยการใช้เรือบรรทุกสินค้าประเภทนี้นั้นได้แก่ ถ่านหิน เมล็ดพืช ฯลฯ ที่เป็นสินค้าแบบเทกองลงไปในเรือได้ โดยสินค้าจะถูกเทกองลงใปเต็มระวาง
  • เรือขนส่งสินค้าประเภทต่อมาคือ เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป หรือ General cargo ship โดยเรือประเภทนี้จะสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั่วไปไม่มีการจำกัดประเภทหรือจำกัดสินค้าเฉพาะเจาะจง คนส่วนใหญ่จึงมักใช้บริการเรือประเภทนี้ ซึ่งตัวเรือจะมีลักษณะใหญ่และมีการจัดระวาง ชั้นวางสินค้าต่าง ๆ ให้ง่ายในการขนถ่ายสินค้า
  • เรือขนส่งสินค้าประเภทต่อมา เป็นเรือคอนเทนเนอร์ หรือ Container ship โดยเรือขนส่งสินค้าประเภทนี้จะมีขนาดที่ใหญ่มากเพื่อบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าที่จะทำการขนส่งจะถูกบรรจุอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นและนำตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นขึ้นเรือ ซึ่งสินค้าส่วนมากที่จัดส่งโดยวิธีนี้ได้แก่ สินค้าเหลว สินค้าแห้งและสินค้าประเภทอาหารต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ก็ยังมีเรือขนส่งสินค้าประเภทอื่น ๆ อีกเช่นเรือบรรทุกรถยนต์ เรือบรรทุกสินค้าแช่แข็ง เรือบรรทุกสินค้าที่เป็นของเหลว และอีกมากมาย ซึ่งในการใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือนั้นควรเลือกเรือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการส่ง เพื่อให้สินค้านั้นมีความปลอดภัยและยังคงคุณภาพดีเมื่อถึงมือผู้รับ

Tags:

Recent Posts

Tags